Afname melkproductie door straling ongedaan gemaakt met Floww Health Technologie ....

Tekst: A | A | A


Leven met Straling plaatst met succes Floww Health technologie in koeienstal


MelkproductieMelkveehouderij Maatschap van Vuren uit Leerdam heeft in 2011 een nieuwe koeienstal laten bouwen, naast de verouderde "uitloop" koeienstal. De koeien verhuisden naar de nieuwe stal, maar na verloop van tijd constateerde de maatschap een afname van de melkproductie.

De melkproductie liep uiteindelijk terug

met 20 %.


De maatschap zocht naar oorzaken maar kon

het probleem niet achterhalen, totdat ze bij een lezing van Leven met Straling hoorden over wat elektromagnetische- en geopatische straling kan veroorzaken bij mensen, planten en dieren.


De maatschap besloot een stralingsanalyse door Leven met Straling te laten uitvoeren in de nieuwe koeienstal. Er werd een hoog geopatisch veld gemeten in de lengte van de gehele stal. (Geopatische velden kunnen veroorzaakt worden door onderaardse wateraders, geologische breuklijnen of gesteenteverschuivingen.)


Enkele dagen na de meting zijn er drie willekeurige koeien getest op stralingsbelasting, deze koeien hadden een te hoge belasting. Half november 2013 werd er besloten om Floww Health technologie te installeren in de koeienstal. Na drie maanden werden de koeien wederom getest en hadden geen stralingsbelasting meer.


Wim Van Vuren: “De melkproductie was drie maanden na het plaatsen van de Floww apparatuur weer op het oude niveau, maar ook gedroegen de koeien zich rustiger, zijn er minder klauwproblemen geconstateerd en heeft de vacht meer glans. Een fantastisch resultaat waar wij meer dan tevreden over zijn.”