Drs. K.M.W, Janssen: "Kinderen kunnen overprikkeld raken door straling"

Tekst: A | A | A

Prikkels_kinderen


Je kunt het niet zien, proeven, horen en ruiken, maar ons zenuwstelsel neemt straling van elektronische- en draadloze apparatuur wel degelijk waar.

Volgens drs. K.M.W. Janssen kan dit leiden tot overprikkeling en bijdragen aan het ontstaan van allerlei gezondheidsklachten en gedragsproblemen bij kinderen, waaronder ADHD, ADD en autisme.

Volgens haar is het belangrijk om te voorkomen dat de spreekwoordelijke emmer met prikkels overloopt en is er voor ouders veel winst te behalen in het bewust omgaan met straling.


Het gebruik van draadloze technologie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Draadloos internet, tablets, mobiele telefoons en draadloze spelcomputers zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze kinderen. In wetenschappelijke publicaties komt steeds vaker naar voren dat de straling afkomstig van deze apparaten een negatieve invloed kan hebben op het gedrag van kinderen; het RIVM heeft het effect van straling op het gedrag van kinderen onlangs in een rapport opgenomen als milieugezondheidsrisico.


Straling mogelijke (mede)oorzaak ADHD, ADD, autisme en gezondheidsproblemen


Voor drs. K.M.W. Janssen is dit geen nieuws: zij is één van de therapeuten die deze straling al jarenlang op de radar heeft als mogelijke (mede)oorzaak van ADHD, ADD, autisme en gezondheidsproblemen. Janssen studeerde geneeskunde in Maastricht, is grondlegger van de Kindigo Kei Methode en auteur van het boek ‘Kinderen bewust (op)voeden’. Janssen: “Mijn uitgangspunt is dat de oorzaak van een probleem, of het nou een gedragsprobleem of een gezondheidsprobleem is, voortkomt uit overprikkeling. De prikkels die dit veroorzaken kunnen afkomstig zijn uit de buitenwereld. Denk aan indrukken en informatie die een kind op een dag te verwerken krijgt, luchtverontreiniging, meeroken en in toenemende mate straling. Ook kunnen prikkels van binnenuit komen door bijvoorbeeld verkeerde voeding, infecties, medicatie en vaccinatie. Onverwerkte emoties en negatieve gedachten kunnen eveneens leiden tot interne overprikkeling. Problemen ontstaan als de spreekwoordelijke emmer overloopt en de prikkels niet meer (optimaal) verwerkt worden.”


“Het lastige van straling is dat je het niet kunt zien, proeven, voelen of ruiken, waardoor het lijkt alsof het er niet is en dus ook geen invloed heeft. Niets is minder waar. Ook al nemen wij de straling niet bewust waar, ons zenuwstelsel ’voelt’ de straling als het ware wel en kan overprikkeld raken. Zeker bij kinderen die van nature een gevoeliger zenuwstelsel hebben, de zogenoemde hoogsensitieve kinderen  Maar ook bij kinderen met een minder gevoelig zenuwstelsel kan de emmer vol raken. Daarom zou straling op de radar van iedere ouder moeten staan: voorkomen is tenslotte beter dan genezen.”


Straling en gedrag kinderen


“In mijn praktijk merk ik dat straling soms dé oorzaak van problemen is; nog vaker is straling een factor waardoor de emmer halfvol raakt of overloopt. Als de emmer al halfvol is, heeft het kind meer moeite met het verwerken van prikkels en wordt het (nog) gevoeliger voor de invloed van straling. Bij het overlopen van de emmer kunnen de externe prikkels zoals straling niet meer verwerkt worden: er ontstaat een stralingsbelasting als een vorm van interne overprikkeling. Gevolg: het lichaam gaat nog verder uit balans. Straling kan namelijk een verandering in de trillingsfrequentie van de cellen veroorzaken, waardoor cellen niet meer optimaal functioneren en niet meer goed met elkaar samenwerken. Overprikkeling leidt tot allerlei biochemische veranderingen in de cel waardoor er afvalstoffen ontstaan. Deze kunnen een groot aandeel hebben in het ontstaan van klachten. Bij het ene kind komen deze tot uiting in gedragsveranderingen en bij het andere kind in problemen met de gezondheid. Voor mij maakt bewust omgaan met straling deel uit van het totaalplaatje: zorgen voor gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, een goede nachtrust én bewust omgaan met straling. Voor iedere ouder is met dit laatste veel winst te behalen.”


Artikel Floww, 9 okt. 2014