Dubbelblind onderzoek naar de effecten van Floww

Tekst: A | A | A

Artikel Floww international, 10 maart 2014


Floww International investeert voortdurend in onderzoek om de werking van Floww® Health Technology voor iedereen zichtbaar aan te tonen. Op dit moment wordt onder leiding van prof. dr. Anna van Wersch van de Engelse Teesside University een dubbelblind onderzoek uitgevoerd naar de invloed van Floww op de gezondheid van mensen die klachten menen te ervaren als gevolg van straling.


Onder leiding van prof. dr. Anna van Wersch van Teesside University in het Engelse Middlesbrough is een zogenoemd dubbelblind-onderzoek naar de werking van Floww® Health Technology van start gegaan. De onderzoeksgroep bestaat uit veertig personen, waarvan de helft is uitgerust met een mobileFloww® en een personalFloww® en de andere helft met twee gelijkende apparaten, maar dan zonder werkende bestanddelen (placebo’s). Dit soort onderzoek heet ‘dubbelblind’ omdat zowel de deelnemers aan het onderzoek als de onderzoekers niet weten wie met echte Floww-apparaten is uitgerust en wie met placebo’s. De selectie van proefpersonen met en zonder vindt gerandomiseerd plaats onder toeziend oog van een notaris, die pas na afloop van de onderzoeksperiode bekend maakt wie precies wat heeft gekregen. 


Professor Van Wersch is een autoriteit binnen haar vakgebied. Afgestudeerd als sociaal psycholoog aan de Universiteit van Nijmegen en gepromoveerd als psycholoog aan The Queen’s University van Belfast werkte ze onder andere vijf jaar in de Dr. Daniel den Hoed-kliniek aan het verbeteren van de psychosociale zorg voor kankerpatiënten. In 1997 verhuisde ze naar Engeland, waar ze zich verder specialiseerde in gezondheidspsychologie, met als  een van de specifieke interesses de complementaire geneeskunde. Van haar hand verscheen het boek Complementary Medicine and Health Psychology.


Zij vertelt: “In het onderzoek dat nu loopt kijken we naar veranderingen in wat wij het biologisch psychosociaal profiel van de deelnemers noemen. Anders gezegd; we kijken naar de invloed van Floww op hun gezondheid.  De deelnemers worden gedurende een aantal maanden nauwlettend gevolgd. Ze zijn geselecteerd op basis van gezondheidsklachten die ze zelf in verband brengen met straling. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten waarbij de deelnemers periodiek aangeven hoe het met ze is gesteld. Daarnaast meten we aan het begin en het einde van het onderzoek bloeddruk, hartslag en cortisol in het speeksel, drie indicatoren om stress in kaart te brengen".


Het onderzoek wordt in maart van dit jaar afgerond. De analyses vinden plaats in april en de volledige resultaten en uitgebreid onderzoeksrapport worden verwacht in mei.


Bron: Floww international