Leven met Straling plaatst Floww Health technology in basisschool

Tekst: A | A | A

Op 22 december 2014 heeft Leven met Straling in de Christelijke Basisschool Koningin Wilhelmina te Leerdam, Floww Health technology geïnstalleerd.


Basisschool

De geïnstalleerde OfficeFloww is ontwikkeld om bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke energie van mensen in straling belaste gebouwen. Floww Health technology bestrijdt de aanwezige straling niet, maar maakt er gebruik van. De technische straling wordt als het ware omgevormd naar een natuurlijk veld.


MeterkastOfficeFloww

De straling die wij in dit artikel bedoelen is afkomstig van zendmasten in de omgeving en elektrische apparatuur in het gebouw zoals tl-verlichting, digiborden, personal computers, etc. Maar ook de geomagnetische straling vanuit de aarde, die veroorzaakt wordt door geologische breuken, scheuren of wateraders onder het aardoppervlak.


De aanwezige straling is op 3 september 2014 door Leven met Straling met geavanceerde meetapparatuur in kaart gebracht en uiteengezet in een meetrapportage. De gemeten waarden van elektrische/magnetische wisselvelden en elektromagnetische golven in de school zijn representatief voor een gebouw met dezelfde gebruikersfunctie.


Deze basisschool heeft met de aanwezigheid van de Floww installatie een natuurlijke omgeving in het gebouw gecreëerd waarin ongeveer 200 kinderen leren en spelen.


Binnenkort zal er een uitgebreide voorlichting gegeven worden aan de leerkrachten en ouders over straling en de werking van de Floww apparatuur.