Nederland Antennewoud.............

Tekst: A | A | A

Artikel De Telegraaf, 30 april 2014AMSTERDAM – Steeds meer mensen die dicht bij een antenne wonen, soms zijn het er meer dan een, wijten bepaalde gezondheidsklachten aan de straling van die antennes. In Nederland staan momenteel bijna 30.000 antennes geregistreerd voor mobiele telefonie (zoals gsm, umts, 4G) en andere netwerken. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan in 2008, blijkt uit gegevens van het Antennebureau.


Nederland_Antennewoud
Van Carolien Schooneveld, hier met dochter Fay, mogen er in huis geen mobiele telefoons aanstaan. Foto: Aldo Allessie


Het Antennebureau is het informatiebureau van de rijksoverheid over antennes. Hier kan men terecht met vragen over de gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden van antennes, de wetgeving rond de plaatsing van antennes en de toepassingen waar antennes voor worden gebruikt. Bovendien publiceert het Antennebureau iedere maand een totaaloverzicht van alle gsm-, umts- en LTE-antenne-installaties in Nederland. Voor meer info: www.antennebureau.nl.


Antennes produceren elektromagnetische velden. Die hebben een verwarmend effect op het lichaam. Om te voorkomen dat ons lichaam te veel zou opwarmen, wordt ervoor gezorgd dat je niet te dicht bij de antennes kunt komen. Daarvoor zijn zogenaamde blootstellingslimieten opgesteld. Daardoor levert het wonen in de buurt van die masten geen gevaar op voor de gezondheid, meent de Gezondheidsraad.


Toch wijten steeds meer mensen bepaalde gezondheidsklachten aan de straling van die antennes. Een andere groep is extra gevoelig voor draadloze netwerken in huis, op school of bij een bedrijf. Naar schatting van de Stichting Elektrohypersensitiviteit en een kennisplatform dat zich met dit onderwerp bezighoudt, gaat het om 3 procent van de bevolking, zo’n 450.000 mensen, Zij baseren zich op internationaal onderzoek.


De Gezondheidsraad stelt dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat klachten als slapeloosheid, spierpijn, duizeligheid en oogklachten veroorzaakt worden door de aanwezigheid van elektromagnetische velden. Ook op de langere termijn zijn geen nadelige invloeden te verwachten, wordt gesteld. De GGD in Amsterdam gaat binnenkort huisartsen via een medisch tijdschrift informeren over dit verschijnsel, zodat zij bij niet te plaatsen klachten het effect van straling door masten en elektrische apparatuur bij een diagnose kunnen betrekken. De indruk bestaat dat huisartsen nog te weinig af weten van dit onderwerp. Een snellere behandeling van deze patiënten wordt mogelijk indien een dokter beter geïnformeerd is over dit item.


Bron: De Telegraaf


Note: In het artikel wordt gesproken over een verwarmend effect op het lichaam door elektromagnetische velden. Echter diverse onderzoeken wijzen juist in de richting van verstoring op onze lichaamscellen, waardoor klachten ontstaan. En niet zozeer door thermische effecten.


Een aantal andere artikelen op dezelfde pagina zijn te lezen via deze link.