Nieuwsbrief mei 2014

Tekst: A | A | A
Leven met straling
Nieuwsbrief Mei 2014 
Leven met Straling plaatst met succes Floww Health Technologie in koeienstal


Melkveehouderij Maatschap van Vuren uit Leerdam heeft in 2011 een nieuwe koeienstal laten bouwen, naast de verouderde koeienstal. De koeien verhuisden naar de nieuwe stal, maar na verloop van tijd constateerde de maatschap een afname van de melkproductie. De melkproductie liep uiteindelijk terug met 20 %.


De maatschap zocht naar oorzaken maar kon het probleem niet achterhalen, totdat ze bij een lezing van Leven met Straling hoorden over wat elektro- magnetische- en geopatische straling kan veroorzaken bij mensen, planten en dieren.


De maatschap besloot een stralingsanalyse door Leven met Straling te laten uitvoeren in de nieuwe koeienstal. Er werd een hoog geopatisch veld gemeten in de lengte van de gehele stal. (Geopatische velden kunnen veroorzaakt worden door onderaardse wateraders, geologische breuklijnen of gesteente-verschuivingen.)


Enkele dagen na de meting zijn er drie willekeurige koeien getest op stralings-belasting, deze koeien hadden een te hoge belasting. Half november 2013 werd er besloten om Floww Health technologie te installeren in de koeienstal. Na drie maanden werden de koeien wederom getest en hadden geen stralingsbelasting meer.


Wim Van Vuren: “De melkproductie was drie maanden na het plaatsen van de Floww apparatuur weer op het oude niveau, maar ook gedroegen de koeien zich rustiger, zijn er minder klauwproblemen geconstateerd en heeft de vacht meer glans. Een fantastisch resultaat waar wij meer dan tevreden over zijn.”

KoeienstalGeopatische_stoorzone

  
Meetwaardes_LevenmetStralingStralingsanalyse woonhuis of bedrijf

Leven met Straling heeft veel ervaring op het gebied van stralingsmetingen in woonhuizen en bedrijven. Na een meting geeft een stralingsanalyse u inzicht in de aanwezige elektromagnetische en hoogfrequente velden, welke 24 uur per dag aanwezig zijn in uw woon- of werkomgeving.


Wij gebruiken geijkte meetapparatuur welke is verbonden met een laptop. Op het beeldscherm wordt in begrijpbare grafieken en kleuren zichtbaar hoeveel straling er in de gemeten ruimten aanwezig is. Het meetresultaat zal ter plaatse worden toegelicht, maar kan ook later in een beschreven rapportage worden toegestuurd.Wanneer er hoge stralingswaarden worden gemeten dan kan dit op termijn klachten veroorzaken, uiteenlopend van vermoeidheid, slecht slapen, hoofdpijn, hartkloppingen tot verhoogde bloeddruk.


Tijdens de meting zullen wij u ook advies geven over eventueel aanwezige elektronische apparatuur met grote elektromagnetische velden, zodat u hier rekening mee kunt houden. Met name de slaapkamer is belangrijk omdat het lichaam tijdens de slaap makkelijk toegankelijk is voor externe invloeden zoals straling. Maar ook de plekken waar u veel doorbrengt bv. de woonkamer en het kantoor zullen onze aandacht krijgen.


Meer informatie over een stralingsanalyse woning kunt u lezen op onze website.
  
Onderzoek naar de werking van Floww Health Technologie

Onder leiding van prof. dr. Anna van Wersch van Teesside University in het Engelse Middlesbrough is een zogenoemd dubbelblind-onderzoek naar de werking van Floww Health Technologie van start gegaan. De onderzoeksgroep bestaat uit veertig personen, waarvan de helft is uitgerust met een mobileFloww en een personalFloww en de andere helft met twee gelijkende apparaten, maar dan zonder werkende bestanddelen (placebo’s). Dit soort onderzoek heet ‘dubbelblind’ omdat zowel de deelnemers aan het onderzoek als de onderzoekers niet weten wie met echte Floww-apparaten is uitgerust en wie met placebo’s. De selectie van proefpersonen met en zonder vindt gerandomiseerd plaats onder toeziend oog van een notaris, die pas na afloop van de onderzoeksperiode bekend maakt wie precies wat heeft gekregen.


Bekijk een deel van de unieke videobeelden op onze website waarin te zien is wat het effect is van de mobileFloww op bloed. De videobeelden komen uit het privéarchief van Prof. Dr. Anna van Wersch, hoogleraar aan de Teesside University in Engeland. Op de video kunt u zien hoe Prof. Van Wersch en haar man hun bloed testen met én zonder gebruik van een mobileFloww. Dit onderzoek vond plaats als voorbereiding op een groter, soortgelijk onderzoek naar de werking van de mobileFloww.


Klik hier voor de video.

Bloedcellen_zonder_Floww
Bloedcellen_met_Floww

  
Lichaamscellen

Wat is een stralingsanalyse personen?

Het menselijk systeem kan stralingsfrequenties absorberen en opslaan. Het lichaam is dan zogenoemd "stralingsbelast". Als cellen stralingsbelast zijn kunnen cellen minder goed opnemen wat van belang is, zoals zuurstof, voedingstoffen, vitaminen en mineralen. Stralingsbelaste cellen houden ook minder goed buiten dat wat juist niet goed is voor het lichaam, zoals virussen en verstorende bacteriën.Vaak is een eerste signaal van stralingsbelasting "vermoeidheid". Na verloop van tijd kan het zelfs de werking van organen beïnvloeden met als mogelijk gevolg uiteindelijke ziekte.


Door een stralingsanalyse personen te laten uitvoeren krijgt u inzicht of uw lichaam stralingsbelast is. Er wordt in een duidelijk overzicht aangegeven voor welke frequenties uw lichaam gevoelig is, zodat u hiermee rekening kunt houden in uw dagelijkse omgeving.


De stralingsanalyse kan overigens ook afgenomen worden op dieren. De koeien van melkveehouderij Van Vuren zijn hier een voorbeeld van. De stralingsanalyse personen is te bestellen via de webshop. U krijgt een zakje met wattenstaafje in een enveloppe toegestuurd. Na ontvangst van het wangslijm zal er binnen enkele dagen een uitslag per email worden toegestuurd en indien gewenst krijgt u een telefonische toelichting.

  

Actie voor de maanden mei, juni en juli

U kunt gratis een stralingsanalyse personen bij ons aanvragen door een email te sturen naar info@levenmetstraling.nl


Wij zullen u vervolgens een zakje met wattenstaafje en een gebruiksaanwijzing toesturen.