Straling kan een negatief effect hebben op het gedrag van kinderen

Tekst: A | A | A

Kind_straling


Steeds meer kinderen krijgen een label zoals ADHD, ADD en autisme. De toegenomen hoeveelheid straling van draadloze toepassingen zoals mobiele telefoons, draadloos internet en zendmasten kan hier op van invloed zijn. Dit blijkt onder meer uit het onlangs verschenen rapport van het RIVM, waarin veranderend gedrag bij kinderen als gevolg van de blootstelling aan elektromagnetische velden als nieuw milieugezondheidsrisico wordt gesignaleerd. Voor deskundigen en ouders wereldwijd reden om actie te ondernemen.


Het is bekend dat straling afkomstig van draadloze toepassingen zoals mobiele telefoon, draadloos internet en zendmasten gezondheidsklachten kan veroorzaken en mogelijk zelfs schadelijk kan zijn, met name voor kinderen. De WHO heeft in 2012 mobiele telefoons opgenomen op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ en sinds 2011 adviseert de Raad van Europa draadloos internet en mobiele telefoons buiten scholen te houden. Straling van draadloze toepassingen kan echter ook van invloed zijn op het gedrag van kinderen en bijvoorbeeld hyperactiviteit, concentratieproblemen en agressief gedrag veroorzaken. Dit bleek ook uit het onlangs verschenen rapport ‘Signalen van milieugezondheidsrisico’s 2013’ van het RIVM, wat jaarlijks een overzicht geeft van nieuwe milieugezondheidsrisico’s.


Meerdere wetenschappelijke onderzoeken toonden afgelopen jaren een correlatie aan tussen straling en gedrag. Zo was er een onderzoek waarbij muizen als foetus werden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons. Ze vertoonden hyperactief en agressief gedrag, hadden een slechter geheugen, minder concentratie en lieten impulsief gedrag zien: symptomen van wat bij mensen ADHD genoemd wordt. Een Deens onderzoek legde een verband tussen het optreden van gedragsproblemen rond het zevende levensjaar en het gebruik van de mobiele telefoon door de moeder tijdens en na de zwangerschap. Ook het groeiend aantal kinderen met autisme wordt in verband gebracht met de toename aan straling afkomstig van draadloze toepassingen.


Voor artsen, ouders en andere deskundigen zijn de effecten van straling op de gezondheid en het gedrag van kinderen aanleiding om actie te ondernemen, o.a. door voorlichting te geven over straling via websites en video’s. Zo is in Amerika onlangs het Babysafe Project van start gegaan, een initiatief van Amerikaanse artsen en voorlichters waaronder dr. Hugh Taylor, hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van Yale Universiteit en dr. Devra Lee Davis van Universiteit van California. Het BabySafe Project adviseert om de straling van draadloze technologie tijdens de zwangerschap en in de periode erna zoveel mogelijk te vermijden. Tijdens de zwangerschap zijn de hersenen van de foetus in ontwikkeling en verstoringen in deze periode kunnen grote gevolgen hebben: hersenen kunnen als het ware ‘verkeerd bedraad’ raken in die zin dat zenuwcellen verkeerde verbindingen leggen, wat weer van invloed kan zijn op gedrag. Een ander initiatief is het Amerikaanse ‘Doctors For Safer Schools’ waarin artsen in lijn met de Raad van Europa adviseren om draadloze technologie uit scholen te weren en te kiezen voor veilige technologie, zoals internet aan draad.


Zwangere_vrouwOok in ons eigen land leggen steeds meer ouders en artsen een relatie tussen gedrag en straling. In het boek ‘Kinderen bewust opvoeden’ van drs. K.M.W. Janssen komt naar voren dat straling door het zenuwstelsel als overprikkeling kan worden ervaren. Volgens haar kan straling bij kinderen een groot aandeel hebben in klachten zoals leerproblemen, gedrags-stoornissen, concentratiestoornissen, hyperactiviteit en chronische vermoeidheid. Zij adviseert ouders kinderen een personalFloww® bij zich te laten dragen; een apparaatje dat straling omzet in natuurlijke, lichaamseigen frequenties.


Gebruikers van Floww®-producten geven aan meer rust en vitaliteit te ervaren, of zoals de jonge Kris aangeeft, “Ik vind mijzelf liever”.


Artikel Floww, 23 sept. 2014