Stralingsanalyse woning/bedrijf

Tekst: A | A | A

Hoe wordt er gemeten?
Wij bevinden ons dag en nacht in een omgeving die “vervuild” is met elektrosmog. Elektrosmog is een verzamelnaam voor milieuvervuiling (binnen en buiten) door elektromagnetische straling. U zult verrast zijn wat er met meetapparatuur zichtbaar gemaakt kan worden.


MeetkofferOnze stralingsbiologen beschikking over zeer professionele wetenschappelijke meetapparatuur om de
straling in uw leef- of werkomgeving te meten.


Op het beeld van een laptop kunt u de stralingswaardes
visueel in een kleurengrafiek bekijken. Zo valt het voor
iedereen te begrijpen of de waardes sterk, gemiddeld of
zwak zijn.
Wij vergelijken de gemeten waardes in uw woning met de in Duitsland opgestelde bouw biologische normen
(Baubiologische Richtwerte für Schlafbereiche, SBM 2008).


De volgende straling zal visueel in beeld worden gebracht:


I. Laagfrequente velden:

  • Elektrisch wisselveld met de Fieldmaster Analyse 3D-FM Professional
  • Magnetisch wisselveld met de Magnetfield Analyse MAG 3 Professional


II. Aardmagnetische velden:

  • Geopatische krachtvelden met de Erdmagnetfield Analyse 3D Geomag Professional


III. Hoogfrequente velden:

  • Elektromagnetische veldsterkte van UMTS, GSM 900-1800, WLAN en DECT met de Hochfrequenz Master FM IV HF 10 GHz Professional en Hochfrequenz-filter MFF-1 Professional.


stralingsanalysestralingsanalyse II

Een stralingsanalyse verrichten wij in woonhuizen en kantoren, maar ook stallen van dieren of tuinkassen voor groente/planten behoort tot de mogelijkheden. Ieder levend organisme reageert immers op straling. 


Na de meting kan optioneel een meetrapport worden opgesteld, welke bestaat uit ongeveer 10 pagina’s. We zullen u tevens voorzien van advies en zullen oplossingen aandragen.